Izstrādājot datorprogrammas, katrai no iesaistītajām pusēm ir savas intereses. Pasūtītājs vēlas sev neierobežotas tiesības, lai datorprogrammu pilnvērtīgi varētu izmantot tālāk savā saimnieciskajā darbībā, savukārt programmatūras izstrādātājs ir ieinteresēts saglabāt autortiesības sev un izstrādāto produktu piedāvāt pēc iespējas plašākam lietotāju lokam. Kā līgumā sabalansēt abu pušu intereses?

Raksta līdzautore: Agnese Gerharde, SIA “ZAB COBALT” zvērināta advokāta palīdze.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kas ir datorprogrammas autors.
  • Vai autortiesības aizsargā datorprogrammas idejas.
  • Kam pieder autortiesības, ja datorprogrammu izstrādājis darbinieks, pildot darba uzdevumu.
  • Kādas tiesības pieder datorprogrammas izstrādātajam.
  • Par kādiem noteikumiem jāvienojas jau datorprogrammas sagatavošanas posmā, lai pēc tās izstrādes to varētu lietot.
  • Kas jānorāda līgumā, ja datorprogrammas izstrādāšanai tiek izmantoti atvērtie kodi.
  • Kādas sekas var iestāties, ja datorprogramma tiek lietota bez atļaujas.