Tā sauktie “vertikālie līgumi” ir praksē ļoti izplatīti un tiek slēgti dažādās uzņēmējdarbības jomās. To mērķis ir vienoties par īpašiem noteikumiem un nosacījumiem saistībā ar preču vai pakalpojumu pirkšanu, pārdošanu vai tālākpārdošanu. Apskatām, kas ir vertikālie līgumi, kādi ir to izplatītākie veidi un būtiskākās pazīmes, kā arī ar šādiem līgumiem saistītos riskus un kā no tiem izvairīties.

Raksta līdzautore: Kristīne Ilga Budkēviča, SIA “Sorainen ZAB” jurista palīdze.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kas ir parastās izplatīšanas līgums, un vai tam pastāv kādi ierobežojumi.
  • Kādos gadījumos izmanto ekskluzīvās izplatīšanas līgumu.
  • Kādi ir selektīvās izplatīšanas līguma piegādātāja un izplatītāja pienākumi.
  • Vai uz aģenta līgumu ir attiecināmi konkurences tiesību ierobežojumi.
  • Kādos gadījumos jāinformē Konkurences padome par noslēgtu vienošanos.