Viens no svarīgākajiem un komerciālajā apgrozībā izplatītākajiem darījumu veidiem, kas regulēts Komerclikumā (KL), ir komerciālais pirkums. Lai gan komercdarījumus regulējošas normas likumā iekļautas jau vairāk nekā deviņus gadus, tās joprojām uzskatāmas par "zelta" normām katram komersantam – ar regulējumu vienkāršota un paātrināta darījumu noslēgšana un izpilde, novēršot šķēršļus. Tomēr arī pašam komersantam jābūt rūpīgam, ātram un izlēmīgam, kā arī labi jāpārzina savas tiesības un pienākumi.

Raksta līdzautore: Madara Meļņika, ZAB "SORAINEN" juriste

KL D daļa "Komercdarījumi" stājās spēkā 2010.gada 1.janvārī. Normas bija sen gaidītas gan juristu, gan komersantu aprindās, jo 2002.gadā, kad Saeima pieņēma KL, konkrētās daļas likumā nebija. Tas nozīmē, ka komersantu noslēgtajiem darījumiem piemēroja tikai Civillikuma (CL) regulējumu, kas ne vienmēr bija atbilstošs komerciālo darījumu intensīvajai dabai.