Šķīrējtiesā iesniegta prasība un uzsākta tiesvedība, taču viena no pusēm sapratusi, ka radies pamats vienoties par izlīgumu. Vai šķīrējtiesa atbalsta šādu iespēju, un kā praktiski jārīkojas?