Daļa lietā iesniedzamo materiālu nav latviešu valodā (paskaidrojumi ir krievu valodā). Vai iesniedzējam tie jātulko latviski? Kas notiek, ja vēlāk izrādās, ka iesniegtais tulkojums nav pareizs? Kurš uzņemas atbildību, ja tulkojumā ir kļūdas?