Darbinieka kvalifikācija ir būtiska ne vien darba devējam, bet arī pašam darbiniekam, tādēļ likumdevējs Darba likuma 96. pantā centies sabalansēt darbinieka intereses un tiesības ar darba devēja pamatoto interesi sagaidīt, ka darbinieks, kuram apmaksātas papildu profesionālās apmācības, vismaz noteiktu laika periodu savas jauniegūtās zināšanas un prasmes izmantos esošā darba devēja labā, nevis uzreiz vai pēc neilga laika aizies strādāt pie konkurentiem vai dibinās savu uzņēmumu.