Lai personāla dokumentu aprites gaitā nerastos problēmas, jāpievērš uzmanība vairākiem  aspektiem – dokumentu formātam, glabāšanas nosacījumiem, datu apstrādes drošībai un parakstu juridiskajam spēkam. Īpaši noteikumi jāievēro gadījumā, ja darba attiecības tiek slēgtas ar darbinieku, kurš atrodas ārvalstīs. Vērtēsim šos aspektus, sniedzot praktiskus ieteikumus, to alternatīvas un minimālās prasības.

Raksta līdzautors: Eduards Gvido Alksnis, SIA “ZAB PricewaterhouseCoopers Legal” jurista palīgs.