Lai arī kļūdas pieļaujamība elektronisko dokumentu laikā šķiet visai neiespējama, tomēr kļūdas gadās. Kā labot ieviesušās kļūdas, lai dokuments nezaudētu juridisko spēku?

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kuros normatīvajos aktos noteikta dokumentu labošanas kārtība?
  • Kā labot kļūdas papīra dokumentā un kurš to drīkst veikt?
  • Vai ir kādi ierobežojumi termiņā, kad drīkst veikt labojumu dokumentā?
  • Kā labot kļūdas elektroniskā dokumentā?
  • Vai, veicot izmaiņas elektroniskajā dokumentā, tas saglabā juridisko spēku vai kļūst nederīgs?

Rakstā iekļauts arī praktisks paraugs labojumiem.