Laulātie laulības laikā ir tiesīgi paši brīvi izraudzīties sev piemērotāko savstarpējo mantisko attiecību režīmu. Stājoties laulībā, aktualizējas jautājums par to, vai un kāda manta piederēs katram laulātajam kā atsevišķā manta, vai arī laulātie iegūs kopīgu mantu, ar ko kopīgi arī rīkosies. Apskatām, kādas darbības jāveic, lai laulības līgums, kas paredz tiesības uz nekustamo īpašumu, iegūtu saistošu spēku pret trešajām personām.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kas notiek ar laulāto mantu pēc laulības noslēgšanas.
  • Kādas priekšrocības sniedz laulības līgums.
  • Kurš ir atbildīgs par laulību līguma saistošo spēku pret trešajām personām.