Turpinot tēmu par datu aizsardzības sistēmas ieviešanu organizācijā, šajā daļā tiks aplūkoti organizatorisko pasākumu ieviešanas, datu aizsardzības incidentu kontroles un drošības jautājumi atbilstoši regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādas datu apstrādes prasības jāiekļauj datu aizsardzības procedūrā.
  • Kādos gadījumos pārzinim jāieceļ datu aizsardzības speciālists.
  • Kā uzturēt personas datu apstrādes reģistru.
  • Kuros gadījumos jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību. Ko pārzinis var atklāt, veicot novērtējumu.
  • Kurš būs atbildīgs par datu aizsardzības pārkāpumu, ja to izdarījis piesaistītais apstrādātājs, nevis pārzinis.
  • Kādus ieguvumus sniedz darbinieku apmācības datu aizsardzībā.
  • Kā rīkoties, ja identificēts datu aizsardzības incidents.
  • Kādas ir minimālās datu drošības prasības.