Mēdz būt situācijas, ka patērētājs vēlas atgriezt naudu par iegādāto preci/pakalpojumu, pamatojoties uz to, ka prece/pakalpojums neatbilst kādiem kritērijiem. Taču, slēdzot līgumu ar preces/pakalpojuma piegādātāju/sniedzēju, sākotnēji nav atrunāti precīzi naudas atgriešanas nosacījumi vai kārtība, kādā abas puses var lauzt līgumu. Kādos gadījumos var uzskatīt, ka līgums starp komersantu un klientu/patērētāju ir noslēgts, neievērojot līgumslēdzēju pušu vienlīdzības principus?

 Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 3.panta 2.punktu patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja nav ievērots līgumslēdzēju pušu vienlīdzības princips un līguma noteikumi ir netaisnīgi.