Pēdējos gados Krievijā pievērsta pastiprināta uzmanība konkurences regulējuma pilnveidošanai, līdz ar to veikti arī nozīmīgi likumu grozījumi. Rakstā aplūkoti būtiskākie aktuālā Krievijas konkurences tiesību regulējuma aspekti kontekstā ar pēdējām normatīvo aktu izmaiņām, kas stājās spēkā 05.01.2016.

Jaunākās izmaiņas regulējumā

Konkurences regulējuma būtībā ar pēdējiem pieņemtajiem grozījumiem ieviestas šādas izmaiņas:

  • turpmāk arī pēc kārtas 2. un 3.juridiskajai personai, kas ziņos par aizliegtās vienošanās faktu, tāpat kā 1.ziņotājam, būs iespēja pretendēt uz minimālā soda piemērošanu;
  • paplašināts gadījumu skaits, kuros var ziņot par iespējamiem konkurences pārkāpumiem - tagad iespējams informēt arī par konkurences pārkāpumiem saistībā ar:
    • valsts iestāžu rīcību,
    • negodīgu konkurenci veicinošiem aktiem,
    • dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
  •  būtiski paplašināts negodīgas konkurences darbību uzskaitījums.