Pašreizējo ģeopolitisko notikumu ēnā, mainoties ierastajām preču piegādes ķēdēm, vairāki uzņēmumi saskārušies ar izejvielu trūkumu un to cenu pieaugumu. Uzņēmējiem šajā situācijā ir tiesības veidot kopīgus izejvielu iepirkumus, lai iegādātos lielāku preču daudzumu, taču šādiem iepirkumiem jāatbilst konkurences tiesību prasībām. Kā tās izpildīt?

Lai uzņēmēju saskaņota rīcība atbilstu konkurences regulējuma prasībām, tiem jāveic tālāk rakstā aplūkoto vienošanos izvērtējums.

Vienošanos veidi

Konceptuāli ir divi veidi, kā uzņēmēji var organizēt kopīgu preču vai izejvielu iepirkumu. Pirmais – tieši vienojoties savstarpēji; otrs – izmantojot trešo pusi, piemēram, apvienību (asociāciju, aliansi u.c.), kas izveidota un/vai ko izmanto, lai īstenotu kopīgus iepirkumus.

Vienošanās par kopīgu iepirkumu vienmēr būs horizontāla vienošanās jeb vienošanās konkurentu starpā, bet dažreiz papildus var arī būt vertikāla, ja iepirkumu īsteno ar trešās personas (apvienības) starpniecību, un atsevišķos gadījumos arī tad, ja starp iepirkuma dalībniekiem pastāv vertikālas attiecības preču vai pakalpojumu piegādes ķēdē. Tāpēc izvērtējuma nolūkiem jāizmanto Latvijas un Eiropas Savienības (ES) konkurences regulējums, kas attiecināms uz horizontālu vienošanos un papildus arī vertikālu vienošanos.