Ja krīze uzņēmumu ietekmējusi niecīgi vai pat uzlabojusi tā konkurētspēju, uzņēmums šobrīd meklē iespējas attīstīt un paplašināt darbību. Savukārt uzņēmumiem, ko krīze skārusi smagāk, var būt jādomā par biznesa restrukturizāciju vai pat biznesa, tā daļas vai atsevišķu aktīvu pārdošanu.

Pirms lielāku darījumu īstenošanas var būt jāsaņem konkurences tiesību uzraugošās iestādes atļauja. Šajā rakstā noskaidrosim, kā praktiski īstenot šo procesu, analizējot, kurai iestādei jāziņo par iecerēto darījumu un kas jāņem vērā, lai sagatavotu sekmīgu ziņojumu. Uzzināsim, kas jāņem vērā, lai veiksmīgi vadītu ar apvienošanās darījuma paziņošanu saistītos riskus.

Kam jāziņo?

Par lielāko daļu apvienošanās darījumu, kas notiek Latvijā vai Baltijā, jāziņo atbilstošās valsts konkurences tiesības uzraugošajai iestādei. Latvijā par darījumu jāziņo Konkurences padomei (KP), ja izpildās divi apgrozījuma kritēriji, proti, kopējais apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā bijis virs 30 milj. eiro un vismaz divu dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā bijis virs 1,5 milj. eiro. Igaunijā šīs robežvērtības iepriekšējā finanšu gadā ir attiecīgi 6 milj. eiro un 2 milj. eiro, bet Lietuvā – 20 milj. eiro un 2 milj. eiro. Izpildoties šīm apgrozījumu robežvērtībām, par apvienošanās darījumu jāziņo atbilstošās valsts konkurences iestādei.