Pēdējos gados konkurences tiesības Latvijā piedzīvojušas strauju attīstību, ieņemot arvien būtiskāku lomu ikdienas uzņēmējdarbībā. Par konkurences tiesību nozīmi liecina arī aktīvās Konkurences padomes (KP) darbības, izmeklējot konkurences tiesību pārkāpumus dažādās nozarēs un piemērojot ievērojamus naudas sodus. Tie var sasniegt pat 10% no uzņēmuma iepriekšējā gada neto apgrozījuma, tādēļ uzņēmumam ir svarīgi apzināties un novērst iespējamos konkurences tiesību pārkāpumus.

Lai mazinātu konkurences tiesību pārkāpumu riskus, primārs ir preventīvais darbs uzņēmuma iekšienē, apzinot šos riskus. Ir būtiski saprast, kā uzņēmumā varētu rasties Konkurences likuma (KL) pārkāpumi, un saprast, ko darīt, lai tos novērstu.

Darbības nozares un konkurentu izpēte

Lai gan katrā nozarē uzņēmumiem ir specifiski riski, kas liecina par paaugstinātu pārkāpuma iespējamību, tomēr, kā jau visās jomās, arī konkurences tiesībās ir vispārējie principi, pēc kuriem uzņēmums var noteikt savus sākotnējos konkurences tiesību riskus. Pirmkārt, veicot izpēti, uzņēmumam būtu jāsaprot, kādā nozarē tas darbojas, nosakot, vai nozarē iepriekš konstatēti konkurences tiesību pārkāpumi vai citas ar konkurences jomu saistītas problēmas. Ja nozarē bijis daudz pārkāpumu, iespējamais risks ir augstāks, tādēļ uzņēmumam jāizvērtē šādi pārkāpumi savā uzņēmumā, jāinformē darbinieki, kā arī jāizprot, kas darīts nepareizi, lai šādas darbības turpmāk savā uzņēmumā nepieļautu.