Pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā (MK) uz izskatīšanu Saeimā ir nodoti grozījumi Konkurences likumā (KL), kuru mērķis ir cīnīties ar ilggadēju konkurences kropļošanas problēmu, ko rada atsevišķu tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestāžu (Iestādes) vai publisku personu kontrolēto kapitālsabiedrību darbības vai lēmumi, ar kuriem nepamatoti tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības publisko personu uzņēmumiem, radot nevienlīdzīgus apstākļus tirgū. Rakstā sīkāk par pastāvošajiem konkurences tiesību pārkāpumiem un KL grozījumu būtību.