Vai starp saistītām juridiskām personām drīkst slēgt patapinājuma līgumu par ēkas (veikala telpas) lietošanu? Vienam uzņēmējam pieder divi uzņēmumi. Vienam uzņēmumam pieder ēka, un šīs ēkas daļu uzņēmums vēlas patapināt otram uzņēmumam.