Vai koplīgumu drīkst noslēgt, piemēram, 30.06.2018 un noteikt, ka tas stājas spēkā no 01.01.2018.? Vai vispār arī citos līgumos var noteikt, ka tie stājas spēkā ar atpakaļejošu datumu?