Sabiedrība maina savu juridisko adresi, to attiecīgi fiksējot Uzņēmumu reģistrā (UR). Vai par juridiskās adreses maiņu jāinformē klienti, piegādātāji u.c. sadarbības partneri? Kādas ir juridiskās sekas, ja to nedara?