Uzņēmums nokavējis maksājuma termiņu par vienu darba dienu. Vai šāda uzņēmuma rīcība uzskatāma par prettiesisku novilcinājumu? Vai konkrētajā situācijā var piemērot Civillikuma (CL) 1651. un 1662. pantu, nosakot parādniekam pienākumu pilnā apmērā atlīdzināt kreditoram visus zaudējumus?