Eksportējot preci, tā nonākusi pie pasūtītāja bojāta un neatbilst viņa prasībām. Klients izsaka pretenziju, pieprasot atmaksāt transportēšanas izdevumus un arī citus radušos zaudējumus. Kam šādā situācijā ir jāsedz radušies zaudējumi? Kā pierādīt, ka vainojami pārvadātāji vai noliktavas darbinieki?