Vairāk nekā pirms 10 gadiem persona A izsniegusi pilnvarojumu personai B, paredzot personai B rīkoties A vārdā ar tai piederošu nekustamo īpašumu. Pilnvara apliecināta pie notāra un derīga līdz atsaukumam. Pirms gada ar bāriņtiesas lēmumu personai A veselības stāvokļa dēļ iecelts pagaidu aizgādnis C, kam noteikts pienākums rīkoties un pārvaldīt visu personai A piederošo nekustamo īpašumu.  Nav informācijas, ka sākotnējās pilnvaras darbība būtu izbeigta. Persona B turpina rīkoties ar personai A piederošo nekustamo īpašumu, bet apzinās, ka personai A iecelts aizgādnis C. Vai pilnvara pēc bāriņtiesas lēmuma ir spēkā? Vai pagaidu aizgādnim jāpievienojas pilnvarai, proti, jāizsaka tai piekrišana?