Kādus pienākumus mājas pārvaldnieks drīkst noteikt iedzīvotāju pilnvarotajam pārstāvim, t.s. mājas vecākajam? Vai no normatīvo aktu prasībām izriet tiesības no tiem atteikties?