Kā apsaimniekotājs drīkst rīkoties ar apsaimniekojamās mājas naudas līdzekļiem gadījumos, kad tas piedzen parādus no dzīvokļu īpašniekiem? Vai dzīvokļa īpašnieki drīkst vērsties tiesā pret apsaimniekotāju par tā bezdarbību, pieļaujot šādu parādu izveidošanos?