Kā zināt, ka līgumu paraksta uzņēmuma norīkota paraksttiesīga persona? Piemēram, valdes loceklim var arī nebūt tiesību slēgt visus līgumus, bet slēgt līgumus tikai par savas atbildības jomām. Kādas ir sekas, ja līgumu parakstījis kāds, kam nav paraksttiesību?