Uzņēmums eksportē preces uz trešo valsti. Nonākot galā, daļa preces ir sabojājusies, par ko pircējs prasa izrakstīt kredītrēķinu. Vai var rakstīt vienkārši kredītrēķinu, ja, izvedot preces, ir izieta muitas procedūra? Ja nevar, tad kā vēl var kompensēt bojāto preci?