Kā pareizi iesniegt dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, ja saņēmējam tas ir nepieciešams papīra formā?