Ja personai ir izsniegta universālpilnvara, vai visām iestādēm, kas zina par pilnvaras esamību, jāsazinās ar pilnvaroto personu vai tomēr paralēli (vai iepriekš) arī ar pilnvaras devēju? Vai ar universālpilnvaru pilnvarniekam ir noteikts pienākums pārstāvēt pilnvaras devēju jebkurā brīdī? Kā rīkoties, ja atsevišķos gadījumos pilnvaras devējs pats var un grib sevi pārstāvēt?