Pārdevu nekustamo īpašumu uz nomaksu. Pircējs regulāri kavē ikmēneša maksājumus, nav arī samaksājis nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), par ko saņēmu paziņojumu par nodokļa iekasēšanu bezstrīda kārtībā. Kā lauzt šādu pirkuma līgumu? Vai man jāatmaksā pircējam summa, ko viņš līdz šim man jau ir samaksājis?