Uzņēmumā saņemts grāmatvedības datu salīdzināšanas akts, taču tam nav paraksta, bet gan ir atzīme, ka "dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta". Vai šādā veidā noformētam dokumentam ir juridiskais spēks?