Kā noteikt, vai konkrētā situācijā ir nepieciešams slēgt autora līgumu, nevis, piemēram, darba vai uzņēmuma līgumu?