Kas ir līguma atcēlums? Kādos gadījumos to var izmantot? Kādi ir priekšnoteikumi un iespējamie šķēršļi?

Līguma atcēlums iespējams atcēlēja līguma slēgšanas gadījumā. Atcēlējs līgums ir viens no saistību izbeigšanas veidiem, kam nepieciešama līdzēju vienošanās par kreditora atteikšanos no sava prasījuma. Atcēlējs līgums slēdzams, līdzējiem abpusēji vienojoties, līdz ar to kreditora vienpusējs paziņojums par atteikšanos no prasījuma nav saistošs.