Kādos normatīvajos aktos un kā regulēts elektronisko dokumentu derīgums bez paraksta? Kad elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta?