Darbiniekam noteikts normālais darba laiks. Vasarā darbinieks vēlas doties divu nedēļu (14 kalendārās dienas) garā ikgadējā atvaļinājumā no 2023.gada 16.jūnija. Uzņēmuma vadība pieņem lēmumu, ka darbinieka atvaļinājums tiek pārcelts par divām svētku dienām, t.i. 23. un 24.jūniju. Rīkojumā tiek norādīts, ka darbinieka atvaļinājums sākas 16.jūnijā un beidzas 1.jūlijā. Vai rīkojumā ir norādīta korekta informācija?