Vai e-dokumentā obligāti jānorāda tā sagatavošanas vieta, lai šādam dokumentam būtu juridisks spēks? Vai ir pietiekami ar piebildi, ka dokumenta parakstīšanas datums un vieta ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā jeb e-paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums un vieta?