Vai darbiniekam jāglabā savi darba dokumenti, tostarp darba līgums un tā grozījumi, autorlīgumi, rīkojumi (par atvaļinājumiem, piemaksām), iesniegumi u.c. dokumenti? Kuri dokumenti un ar kādu mērķi ir jāglabā? Un cik ilgi?