Cilvēka sejas attēls atsevišķos gadījumos ir personas biometriskie dati, kas ir īpaši aizsargājami. Kā ir ar fotogrāfijām pasēs un eID kartēs? Vai tie ir biometriskie personas dati? Kā glabāt, piemēram, pases fotogrāfiju? Vai pases vispār drīkst kopēt, un kuri normatīvie akti to regulē?