Kuram no valdes locekļiem ir jāparaksta gada pārskats, ja valde sastāv no trīs valdes locekļiem? Vai gada pārskats jāparaksta visiem vai jāpilnvaro tikai viens valdes loceklis? Vai valdes priekšsēdētājam arī ir jābūt pilnvarojumam?