Darbinieks darba vajadzībām izmanto savu privāto automašīnu. Vai pietiek ar atsauci darba līgumā, ka darbinieks izmanto savu auto? Vai tomēr labāk slēgt patapinājuma vai nomas līgumu?