Darbinieks šodien paziņo, ka vēlas doties atvaļinājumā uz vienu vai vairākām dienām bez darba algas saglabāšanas. Vai šādi drīkst rīkoties? Kā darbiniekam jāpieprasa un darba devējam jāpiešķir bezalgas atvaļinājums?