Uzņēmumā ir notikusi datu noplūde, jo darbinieks uz galda atstājis dokumentus ar konfidenciālu informāciju? Kā uzņēmums var sevi pasargāt, lai šādas situācijas nākotnē neatkārtotos?

Ikviena uzņēmuma interesēs ir laikus veikt preventīvus aizsardzības pasākumus, lai maksimāli pasargātu sevi. Atkarībā no uzņēmuma darbības sfēras uzņēmumam var būt pienākums ieviest konkrētus normatīvajos aktos definētus pasākumus, piemēram, finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem jāievēro Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumos Nr.150 “Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvie noteikumi” ietvertās prasības. Savukārt maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem nav izstrādātas šādas detalizētas prasības, var rasties neizpratne, kādus aizsardzības mehānismus pielietot praksē.