Mūsu organizācijai ir pienākums regulāri sniegt datus Centrālās statistikas pārvaldei (CSP). Visticamāk, CSP šos datus glabā ilgtermiņā. Cik ilgi tie jāglabā mums? Kurā likumā regulēts šāds termiņš?