Papīra dokumenta atvasinājumu apstiprina ar uzrakstu "Kopija" un "Kopija pareiza". Kā apliecināt elektronisku dokumentu jeb e-dokumentu kopijas, ja otra darījuma puse prasa atsūtīt atvasinājumus līgumiem u.c. dokumentiem, kas parakstīti ar elektronisko parakstu (e-parakstu)?