Kā pareizi saskaņot dokumentus e-pasta, lai tie, nepieciešamības gadījumā, kalpotu kā pierādījums?