Tiesnesis man kā tēvam liedz piedalīties tiesas sēdē lietā par saskarsmes kārtības noteikšanu ar bērnu, pamatojot to ar Civilprocesa likuma 244.4panta trešo daļu. Vai tiešām tas ir pamatoti un likumīgi?