Vai juridiska persona pie konkrētiem nosacījumiem (piemēram, rūpējas par senioru, maksājot viņam piederoša nekustamā īpašuma komunālos maksājumus, kā arī nekustamā īpašuma nodokli par gadu) drīkst pārņemt fiziskas personas īpašumu savā īpašumā pēc personas nāves? Kāda vienošanās jāslēdz ar fizisku personu?