Ja tiek slēgts cesijas līgums, kas var būt cedētājs?