Ko darīt ar fiziskās personas, kura ir mirusi 2017.gadā, parādu? Vīrs viņai miris pirms gada, bērnu arī nav.

Attiecībā uz parāda atgūšanu no mirušas personas katrs gadījums jāvērtē atsevišķi, jo apstākļi var būt ļoti atšķirīgi. Tādēļ atbildē sniegts komentārs par pamatprincipiem, neaptverot visas detaļas, kas var ietekmēt individuālu gadījumu.