Vairākiem uzņēmuma darbiniekiem ir parādsaistības, tādēļ tiesu izpildītāji nosūta uzņēmumam parādu piedziņas rīkojumus. Darba devējs saskaņā ar likumdošanas prasībām veic ieturējumus no darbinieku algām un ieskaita šīs summas tiesu izpildītāju kontos. Katram pārskaitījumam banka ietur komisijas maksu par sniegto pakalpojumu, kas mēnesī veido samērā lielu summu. Vai šo bankas komisijas maksu var ieturēt no konkrēta darbinieka algas? Kādos normatīvajos aktos tas regulēts?