Nepilngadīga persona (17 gadi) sniedz mūsu uzņēmumam pakalpojumu – sagatavo prezentāciju par influencera darbu un nolasa to auditorijai. Kā pareizāk noslēgt ar jaunieti autoratlīdzības līgumu (nevis darba līgumu)? Vai to drīkst noslēgt ar vienu no vecākiem (piemēram, māti) vai arī jaunietim pašam jāparaksta līgums, bet jābūt rakstiskai vecāku piekrišanai? Un vai šādā gadījumā drīkst naudu pārskaitīt uz vecāku kontu?